Lift The Flap

Lift The Flap thuộc dòng sách tương tác thông minh, một trong những sách thiếu nhi hiện đại nhất. Thông qua việc tìm và lật mở các miếng ghép giúp bé tập cách liên kết và suy luận giữa tính chất liên quan của hình ảnh trước và sau khi mở. giúp phát triển ngôn ngữ, cách suy luận và nhận thức về các sự kiện và hoạt động.

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Danh mục sách