Giáo dục sớm

Giáo dục sớm được xem là việc giáo dục con trẻ trong giai đoạn 0-6 tuổi. Mục đích là tạo điều kiện cho con phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần. Nhấn mạnh đến phát triển của trẻ về nhu cầu xã hội, cảm xúc, phản biện, học tập, tư duy,…

Hiển thị 1–40 của 56 kết quả

Vua Mèo

39.200 

Danh mục sách