File nghe Usborne Xanh MP3

Usborne Xanh là bộ đầu tiên trong chương trình luyện đọc với cấp độ dễ nhất, trong 50 quyển lại được phân chia theo trình độ từ dễ đến khó được phân biệt qua màu gáy sách. Câu văn và cấu trúc câu cực kỳ đơn giản và dễ hiểu, thiết kế dành riêng cho các con mới tập ghép câu, truyện kèm audio để các con đọc hiểu, làm quen với các câu đơn giản và cách đặt câu, dùng từ.

File âm thanh khác

Mua sách nhận điểm thưởng! Tìm hiểu thêm