File nghe MP3 Little Fox Reader Leve 1 – ABC Book

Little Fox Reader là thư viện từng đoạt giải thưởng gồm các câu chuyện và bài hát theo cấp độ để dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (ESL) và hướng dẫn đọc, Dành cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi. Bộ truyện Little fox readers đc xem là 1 trong số các chương trình học tiếng Anh tốt nhất cho trẻ em hiện nay. Được hơn 10 triệu học sinh đang học hàng ngày trên toàn thế giới. ĐẶC BIỆT bộ sách được thiết kế cho trẻ học ngôn ngữ thứ 2 mà không cần BỐ MẸ BIẾT TIẾNG ANH.

File âm thanh khác

Mua sách nhận điểm thưởng! Tìm hiểu thêm