Maxim Gorky

Maxin Gorky (1868 – 1936) là một nhà văn, người đặt nền móng cho trường phái hiện thực xã hội chủ nghĩa trong văn chương và là một nhà hoạt động chính trị người Nga. Ông được xem là nhà văn kiệt xuất của nền văn học Nga thế kỷ XX. Ông là bạn của văn hào Nga Lev Tolstoy và lãnh tụ Liên Xô Vladimir llyich Lenin.

Ông sáng tác nhiều thể loại, từ truyện ngán, truyện vừa, tiểu thuyết ký, hồi ký, đến chính luận, soạn kịch, lý luận mỹ học, phê bình văn học… Nhưng truyện ngắn vẫn là mảng mạnh nhấy của ngòi bút Gorky.

Hiển thị kết quả duy nhất

Danh mục sách